4Musics FLAC to MP3 Converter 4.0

4Musics FLAC to MP3 Converter 4.0

4Musics Inc. – 5,8MB – Shareware – Windows
4Musics FLAC to MP3 Converter is a convenient tool for converting FLAC files to WAV, MP3, WMA, OGG, AAC, AMR_NB, AMR_WB and other audio formats! One of the featuers of 4Musics FLAC to MP3 Converter is that it works from the right click menu on a file.
Simply right click on the FLAC, select "Convert to MP3" or any other format! 

Main Features:
- converting in one click!
- high speed;
- setting resulting format options;
- automatic source deleting;
- drag and drop support;
- skin support;
- playlists support;
- editor of tags.

Tổng quan

4Musics FLAC to MP3 Converter là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi 4Musics Inc..

Phiên bản mới nhất của 4Musics FLAC to MP3 Converter là 4.2, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

4Musics FLAC to MP3 Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,8MB.

4Musics FLAC to MP3 Converter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho 4Musics FLAC to MP3 Converter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
4Musics Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.